Digital Transformation Consultant

Brussel
|Brussel
# INCA00977

Function

De complexe inhoud en brede scope van het programma zorgen ervoor dat sommige onderdelen van het programma zullen worden uitbesteed aan externe partijen. Voor sommige onderdelen zal er beroep gedaan kunnen worden op bestaande raamcontracten, maar voor de meeste zullen er nieuwe lastenboeken worden gepubliceerd. Naast offertebegeleiding zal de Senior Consultant ook ingezet worden voor een meer inhoudelijke begeleiding van de digitale transformatie. Dit bestaat bijvoorbeeld uit het adviseren bij procesverbeterinitiatieven die mogelijk worden dankzij de digitale transformatie.

De taken van de Senior Consultant omvatten onder meer:

· begeleiden (end to end) bij diverse aanbestedingstrajecten. Mogelijk draait hij/zij hiervoor mee in een of meerdere projecten. De begeleiding kan bestaan uit:

o Verzamelen en documenteren van de behoeften

o Vertalen van de behoeften naar specificaties in een lastenboek

o Afstemmen van de specificaties met diverse stakeholders

o Beoordelen van offertes en komen tot een gunningsvoorstel

o Contractnegotiatie

· begeleiden in het gebruiken van reeds bestaande (federale) raamcontracten. Dit bestaat o.a. uit:

o Bepalen welke raamcontracten mogelijk kunnen worden gebruikt

o Afstemmen met de contracteigenaar hoe we hierop een beroep kan doen

o Coördinatie van de afname op het raamcontract

· Contract compliance: ervoor zorgen dat de leveranciers hetgeen opleveren conform de contractuele en SLA (Service Level Agreement) bepalingen.

· Periodiek overleg met de leveranciers, tijdens het project (Build) en mogelijk ook na afronding van het project (Run)

· Productieve samenwerking met diverse interne en externe stakeholders, waaronder senior management, de Strategische Cel, project- programma of organisational change managers en andere federale instellingen.

· Vertegenwoordigen van het v.w.b. DIFA tijdens extern overleg, bijvoorbeeld in het kader van RFF.

· adviseren in en begeleiden bij het doorvoeren van procesverbeteringen die voortvloeien uit de digitale transformatie.

De ideale kandidaat beschikt over de volgende ervaring en competenties:

· Ervaring

o 15+ jaar ervaring in IT (management) consultancy

o 5+ jaar ervaring in digitale transformatie

o 5+ jaar ervaring in aanbestedingstrajecten (outsourcing) of aankoop (procurement), idealiter in een federale overheidscontext

o 5+ jaar ervaring in IT contract management / vendor management bijvoorbeeld in het managen van een klant-leveranciersrelatie

o 5+ jaar ervaring in IT service management m.b.t. digitale diensten

o 5+ jaar ervaring in de (semi) overheidssector

o 5+ jaar ervaring in project, program of portfolio management van transversale projecten/programma’s

o 5+ jaar ervaring in procesanalyse en procesverbetering (business en IT)

o Ervaring in coaching & training wordt beschouwd als een plus

o Ervaring met ServiceNow/O365 wordt beschouwd als een plus

· Competenties

o Excellente communicatie- en onderhandelingsvaardigheden, zowel op C-level, op tactisch als op operationeel niveau

o Team player maar in staat om volledig autonoom te werken

o Oplossingsgerichte ingesteldheid en probleemoplossende vaardigheden

o Analytisch en nauwkeurig; in staat om snel grote hoeveelheden informatie te verwerken

o Klantgerichte ingesteldheid: het vertrekpunt voor de operatoren en consumenten

o Interview en (technical) writing skills

· Opleiding

o Master/Bachelor, of vergelijkbaar qua ervaring (10+ jaar ervaring in een IT management context)

o Professionele certificaties in practices zoals ITIL, Prince2 of ADKAR wordt beschouwd als een plus

· Talen

o Vloeiend in Nederlands, Frans en Engels

Back Print
Digital Transformation Consultant
In4Matic uses cookies to remember certain preferences and align jobs interests.